Kategori: Gotland


Gotlands Landskapssång

Gotlands egen landskapssång, tillskrivs gotlänningen August Fredin 1853 – 1946. Födelsehemmet var gården Flors, Burs socken på sydöstra sidan av ön. Han kom under sin levnad att bli en stor upptecknare av hundratals gotländska visor. 1933 utkom en samlad dokumentation…

Läs mer